Budskapet: sprid med Skellefteå (2023)


Laddar...

Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99 kr/mån). Klicka på knappen nedan för att slutföra köpet.

Se köpvillkor

Gå vidare Staket

×

För att få tillgång till plustjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

ESMG förnyar och förbättrar plustjänsten löpande, vilket innebär att vi kan lägga till, ändra och ta bort innehåll och funktioner utan föregående meddelande. ESMG förbehåller sig rätten för eventuella typografiska fel på någon av våra webbplatser där information om någon av våra tilläggstjänster tillhandahålls.

Aktivering av plustjänsten

Din prenumeration börjar när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plustjänsten. Detta ger dig tillgång till plustjänsten medan ditt abonnemang är igång. I händelse av att ingen prenumerationsavgift betalas under den inledande perioden (definierad i din registrering) startar plustjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

När du har registrerat dig och betalat plusserviceavgiften skickas en bekräftelse till den e-postadress du angav vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. Informationen du angav under registreringen kommer att finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att denna information är korrekt. Om någon information är felaktig måste du ändra den via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att anlita plustjänsten krävs att du är minst 18 år gammal. Om du är under 18 år krävs godkännande av en förälder eller annan vårdnadshavare för att registrera dig och använda plustjänsten. Genom att registrera och betala avgiften intygar du samtidigt att du har fått ett sådant godkännande från en förälder eller annan vårdnadshavare. Du anses alltid garantera riktigheten av den information du lämnar om dig själv.

Abonnemangets varaktighet och uppsägning

Ditt abonnemang kan vara en evighetsprenumeration eller en tidsbegränsad prenumeration. Det framgår när du beställer och registrerar dig för plustjänsten om ditt abonnemang är ett permanent abonnemang eller ett tidsbegränsat abonnemang.

Ett abonnemang på obestämd tid innebär att du får tillgång till plustjänsten under en viss tid (vanligtvis en (1) månad), som förlängs med samma period om du inte själv säger upp abonnemanget före periodens utgång. Om du inte vill att din eviga prenumeration ska förlängas måste du säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden går ut. Uppsägning kan ske på Min sida på respektive sida som du är inloggad på.

Ett tidsbegränsat abonnemang innebär att du får tillgång till plustjänsten under angiven tidsperiod och abonnemanget avslutas automatiskt. Ett tidsbestämt abonnemang kan inte sägas upp i förtid.

ESMG förbehåller sig rätten att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en evighets- eller tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har också rätt att omedelbart avsluta eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för tjänsten plus

Prenumerationsavgiften för plustjänsten är vanligtvis en månadsavgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften inte är en månadsavgift sätts den vid anmälningstillfället. Den aktuella kursen anges också när du registrerar dig. Den angivna taxan inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plustjänsten för prenumerationer på obestämd tid. Den ändrade kursen gäller från och med följande period, förutsatt att du inte har sagt upp din prenumeration innan perioden löper ut. Ett tidsbestämt abonnemang påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

Pagos Klarna

ESMG använder Klarna Payments som betalningslösning. Klarna Payments ger dig viss information så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Eventuell kreditupplysning tas aldrig direkt hos Klarna Payments, utan snarare vid behov utifrån det betalningsalternativ du valt. Kreditupplysningar som samlas in av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysningar om dig, till exempel banker. När du har blivit identifierad visar Klarna Payments vilka alternativ som finns tillgängliga för dig. Faktura är standardbetalningsalternativet, men du är självklart fri att välja något av de andra alternativen, såsom direktbetalning via bank eller kortbetalning. De alternativ som erbjuds dig kan ändras från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning, vänligen kontakta Klarna viahttps://www.klarna.com/se/kundservice/.

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Ditt abonnemang är personligt för dig och dina rättigheter enligt dessa villkor kan inte överföras till någon annan. Du måste hålla dina kontoanvändardata säkra och oåtkomliga för andra. Om du har anledning att misstänka att din användardata har nåtts av en obehörig part måste du meddela ESMG så snart som möjligt. Du är själv ansvarig för skador orsakade av obehörig användning av dina uppgifter.

Du får inte heller använda plustjänsten för att orsaka olägenhet eller skada för ESMG eller andra. Notera särskilt vad som gäller för rättigheterna till innehållet i plustjänsten i punkt 6 nedan.

Allt innehåll som tillhandahålls genom plustjänsten, såsom text, stillbilder och rörliga bilder, grafik, ritningar och datakoder, skyddas avupphovsrättslagen (1960:729)och motsvarande rättigheter tillhör ESMG eller dess licensgivare. ESMG:s varumärken och varumärken är skyddade av varumärkeslagstiftningen. Det faktum att du skapar ett konto och använder plustjänsten ger dig inte rätt att duplicera, kopiera, överföra, överlåta, överföra eller på annat sätt använda sådant innehåll som förekommer i plustjänsten, inte heller att använda varumärkena och registrerade varumärken från ESMG. .

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig påhttps://www.esmg.se/personuppgifter/

ESMG använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMG-plattformar. Läs mer här:https://www.esmg.se/cookiepolicy/

Din tillgång till plustjänsten är alltid beroende av att du har nödvändig hårdvara och mjukvara, såsom webbläsare och e-postprogram, samt abonnemang för internetuppkoppling. ESMG tar inget ansvar för din åtkomst till eller funktionalitet hos hårdvara och mjukvara eller för eventuella kostnader som tredje part, såsom Internet eller mobiloperatörer, kan ålägga dig på grund av din användning av plustjänsten. Plus-tjänsten är kompatibel med de senaste operativsystemen.

ESMG ansvarar inte för plustjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användarvänlighet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning täcker alla skador, direkta eller indirekta, som kan hänföras till användningen eller hinder för användningen av plustjänsten och dess innehåll. ESMG ansvarar inte heller för tredjepartsinnehåll eller information som du kan ha erhållit genom användningen av plustjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plustjänsten för systemunderhåll, uppgradering eller andra tekniska åtgärder. ESMG kommer, i den utsträckning det är möjligt, att utföra dessa åtgärder med så lite störning för dig som möjligt. ESMG ansvarar inte för någon skada eller förlust som du kan lida som ett resultat av service plus åtkomstbegränsningar enligt ovan.

Plustjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehållet och överföringarna av sådana länkade webbplatser.

ESMG har rätt att ändra dessa villkor. En ändring av villkoren träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter meddelande om de ändrade villkoren via den e-postadress du angav när du registrerade dig för plustjänsten. Om du inte godkänner villkorsändringen kan du säga upp din prenumeration inom den 30-dagarsperiod som nämns ovan. Avbokning kan göras via mail tillkundtjanst@esmg.se. Om du inte har sagt upp din prenumeration eller om du använder plustjänsten efter att de nya villkoren trätt i kraft betyder det att du har accepterat de nya ändrade villkoren.

Om du tecknar ett abonnemang som privatperson har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss inom 14 dagar efter beställning av plustjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMG kundtjänst viakundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) det finns ett formulär som du kan använda för att utöva din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utnyttjande av ångerrätten återbetalar vi prenumerationsavgiften. Eftersom betalningen för plustjänsten sker via Klarna Payments återbetalas avgiften via Klarna.

Du samtycker till att ESMG kan kontakta dig via den e-postadress du angav under din registrering för att meddela dig om ändringar av villkoren eller andra meddelanden relaterade till din prenumeration eller plustjänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMG:s olika tjänster och varumärken. Om du inte vill få dessa meddelanden kan du avsluta prenumerationen genom att använda länken för att avsluta prenumerationen längst ner i mejlet eller genom att ändra dina kontoinställningar på Min sida.

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist avgörs av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvister kan även prövas av Allmänna besvärsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten ska lösas.

Du kan alltid kontakta ESMG viakundtjanst@esmg.se

Staket

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Staket

×

Välkommen till vårt team!

Som plusmedlem har du nu tillgång till ALLA grejer påHockeysverige.se

Tack, ditt köp är nu klart. Nu har du tillgång till ALLT material ihockey sverige,direkt fotboll,Innebandytidningysvenska fans(Bannerfri).

Staket

×

Grattis, du har nu blivit medlem!

I framtiden kommer du att få nyhetsbrev från HockeySverige, glöm inte att du även kan bli plusmedlem för att få tillgång till ALLT material på sajten.

Staket få mer

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 05/11/2023

Views: 5457

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.